Om klubben

Bergen HEMA er en frivillig organisasjon (orgnr. 914 067 103) som skal fremme HEMA (Historical European Martial Arts) og relaterte aktiviteter i Bergen. Klubben ble startet høsten 2014 av Knut Bonan, Petter Brodin, Daniel Flokenes og Margit Reiersen, utøvere med mange års erfaring fra HEMA.

Styret

Daniel Flokenes, styreleder

Rickard Falck, nestleder og hovedtrener

Þorsteinn Thorarensen, sekretær

Håkon F. Valland, styremedlem

Thomas Sandvaag, styremedlem

Vedtekter

Bergen HEMAs vedtekter (åpnes i eksternt vindu)