Historisk kampsport i moderne innpakning!

Bergen HEMA er en av Norges fremste klubber som driver med den stadig voksende kampsporten Historical European Martial Arts, som regel forkortet til HEMA.

Vi holder kurs i tysk langsverdfekting for både nybegynnere og videregående utøvere.

Kort om HEMA

HEMA står for “Historical European Martial Arts”, og er en hurtig voksende kamsport som er fokusert på å gjenskape historiske europeiske kampsystemer fra middelalderen og frem til sent 1800-tall. Hovedfokuset for de fleste er på forskjellige former for sverdfekting, men i tillegg til fekting trenes det også blant annet bryting, dolk, boksing og stavkamp.

I Bergen HEMA er vårt hovedfokus på fekting med tysk langsverd fra senmiddelalderen og renessansen.

Er HEMA noe for meg?

HEMA passer for alle som har lyst til å trene med sverd, ha det gøy, komme i bedre form, få nye venner og komme i kontakt med den europeiske kampsport- og kulturarven!

Europeisk kampsport

Europa har en lang og rik kampsporttradisjon og -historie, med mange manuskripter og manualer som beskriver fekting med forskjellige sverd, bryting, stavkamp, etc. produsert og publisert helt fra rundt starten av 1300-tallet og frem til sent på 1800-tallet.

HEMA-bevegelsen strever for å bringe disse kampformene ut av forglemmelsen og bøkene og inn i nåtiden. Vi sier ofte at vi trener historisk europeisk fekting i en moderne innpakning, med moderne beskyttelsesutstyr og treningsmetoder.

Tysk langsverd

I Bergen HEMA fokuserer vi på det som ofte kalles den tyske langsverdtradisjonen eller Liechtenauer-langsverd. Liechtenauer var en fektemester som levde i Tyskland på 1300-tallet. Han inspirerte en over 200 år lang fektetradisjon, og det er over et dusin senere fektemestere som forfattet sine egne manuskriper og hadde (eller hevdet å ha) en direkte linje til Liechtenauer selv.

USA