Medlemskap og betaling

(English below)

Alle som trener fast med Bergen HEMA må betale treningskontingent.

Alle som trener fast med Bergen HEMA må betale treningskontingent. Det kan gjøres enten for hvert semester, eller hvert år, for følgende priser:

Ett semester: 800 kr

Ett år: 1300 kr

Merk at prisen for nybegynnerkurset er det samme som vanlig treningskontingent for ett semester. Nybegynnere kan også velge å betale for et år, dersom de ønsker det.

Når en betalinger treningskontingent er også medlemsavgift inkludert. Det er imidlertid også mulig å betale medlemsavgift på 100 kr separat, dersom en ønsker å være støttemedlem.

Som medlem har en rett til å delta og stemme ved Bergen HEMAs årsmøter.

Innbetalinger gjøres enten direkte til Bergen HEMAs bankkonto eller over Vipps.

Bergen HEMAs bankkonto: 1503.51.02563

Bergen HEMAs Vippsnummer: 621208

English:

Everyone who trains regularly with Bergen HEMA must pay our training fee. This can be done either per semester or per year, for the following prices:

One semester: 800 kr

One year: 1300 kr

Note that the price for the beginners’ course is the same as the normal training fee for one semester. Beginners can also choose to pay for a full year, if they want to.

When one pays the training fee, the membership fee is also included. It is, however, also possible to pay the membership fee of 100 kr separately, if one wishes to be a support member.

As member you have the right to attend and vote during Bergen HEMA’s annual general meeting.

Payments are made either directly to Bergen HEMAs bank account or through Vipps.

Bergen HEMA’s bank account: 1503.51.02563

Bergen HEMA’s Vipps number: 621208

USA